Behiye Aksoy

19 Eylül 1933 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Behiye Tetiker, annesi ve halasının teşvikiyle küçük yaşta piyano ve ud dersleri almaya başladı. Çocukluğundan itibaren Müzeyyen Senar, Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Kaynak gibi isimlerin etkisinde kalan sanatçı, ortaokulu bitirdikten sonra Ankara Radyosu imtihanlarına girerek, dereceyle kazandı. 1948 yılında henüz 15 yaşındayken stajyer olarak girdiği radyoda repetitör muavinliğine kadar yükseldi. Muzaffer Sarısözen tarafından önce Yurttan Sesler Korosu’na uygun görülen sanatçı, halk müziğine olan isteksizliği ve gırtlak yapısının uygun olmaması nedeniyle 2 yılın ardından tekrar Tarihi Türk Müziği Korosu’na döndü. 1951 yılında avukat ve müzisyen Halil Aksoy ile evlendi ve Aksoy soyadını aldı.

Ankara Radyosu’nda geçirdiği yaklaşık 10 yılın ardından 1958 yılında İstanbul’a gelerek dönemin ünlü gazinolarında assolist olarak yer almaya başladı. Gazinoların popüler olduğu bu dönemde büyük başarı sağlayarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. Maksim gazinosunda çıkan ilk kadın assolist oldu. Sahneyi çok iyi kullanması, yaptığı mimikler ve teatral hareketleri dönemin en gözde sanatçılarından biri olmasını sağladı. Şık kostümleriyle kendisinden sonra yetişen solistlere öncülük etti. 1960’lı yıllardan itibaren pek çok plak doldurdu. Plaklarının çok ilgi görmesi sebebiyle sanatçıya başarılarından ötürü, platin saç renginden dolayı platin taç armağan edildi. Gazino döneminin sona erdiği 80'li yılların başında müziği bırakarak inzivaya çekildi. 1967 yılında Kederli Günlerim, 1973 yılında Falcı isimli Türk filmlerinde başrolde oynayan sanatçı 31 Mayıs 2015'te hayatını kaybetmiştir.

Türk sanat müziği ses sanatçısı Behiye Aksoy’un nota arşivi, 2017 yılında İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından bir sahaftan satın alınarak Prof. Ercümend Berker&Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne kazandırılmıştır. Behiye Aksoy tarafından oluşturulan orijinal düzenini muhafaza eden arşivde, 2000’den fazla eserin notası mevcut olup, çok sayıda el yazması ile bestecisinden imzalı nota bulunmaktadır. Şekip Ayhan Özışık, Kadri Şençalar, Zeki Müren, Sadun Aksüt, Selahattin İnal ve Necdet Varol gibi dönemin ünlü bestecilerinin Behiye Aksoy’a ithafen imzalanmış notalarını arşivde görmek mümkün. Bizzat kendisi tarafından nota adlarını kaydettiği defterleri de arşivinde bulunmaktadır. Arşivinde bulunan fotoğraf ve kupürler torunu Aslı Aksoy tarafından bağışlanmıştır.

Behiye Aksoy Arşivi, henüz belgeleri yeterince derlenmemiş ve kamuya mal edilmemiş olan yakın dönem Türk müzik hayatına dair kapsamlı bir içerik sunmaktadır. Arşiv, özellikle gazinolar döneminin müzik kültürü hakkında bilgi edinmeyi ve dönemin bestecileri ile icracıları arasındaki ilişkileri gözlemlemeyi mümkün kılmaktadır. Diğer yandan, arşivde bulunan teksir notalar, döneminde revaçta olan fakat bugün unutulan ve gözden kaçırılan bir nota yayını ortamına ışık tutmaktadır.

Kaynakça:
1) Taş Plaktan Bugüne: Behiye Aksoy. (Televizyon programı). TRT, 1988. https://www.youtube.com/watch?v=QLNWxYZAkbA
2) Behiye Aksoy Huzurevinde, Musiki Dergisi.
http://www.musikidergisi.net/?p=1716 3) Behiye Aksoy: Hatıralar. (CD Kitapçığı). Anadolu Müzik Yapım, 2007.