Ercümend Berker

Prof. Ercümend Berker

1920 yılında İstanbul’da doğdu. Fransız Koleji ile başladığı öğrenim hayatına Haydarpaşa Lisesi ile devam ettti ve 1945 yılında girdiği İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni bitirerek 1948’de avukat oldu. Serbest avukatlık görevinin yanında, 1953 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Müşavir Avukatlığını yaptı. Müzik çalışmalarına, 1940’ta Fulya Akaydın’dan solfej ve piyano, 1942’den itibaren İstanbul Belediye Konservatuarı’nda H. Sadettin Arel’den Türk musikisi nazariyatı dersleri alarak başladı. Dr. Suphi Ezgi ve Prof. Salih Murat Uzdilek’ten yararlandı. 1943’te İstanbul Üniversitesi Korosu’nu kurdu. Nevzat Atlığ, Alâeddin Yavaşca, Selahattin İçli, Abdi Coşkun gibi pek çok değerli müzisyenin yetiştiği, daha sonra Süheyla Altmışdört tarafından yönetilen bu koroyu 1948 yılına kadar yönetti. 1946’da Üniversiteliler Müzik Derneği’ni kurdu. 1948’de İstanbul Belediyesi Konservatuarı İcra Şefliği ve Nazariyat öğretmenliği yaptı. İstanbul Radyosu Erkekler Korosu’nu kurdu ve yönetti. 1974’te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Korosu ve İTÜ Müzik Merkezi’nin kuruluşunda görev aldı. 1976’da İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olarak kurulmasına önderlik etti. 1981’de Konservatuar’ın İstanbul Teknik Üniversitesine’ne bağlanması için uğraş verdi. 1982’de Konservatuar’ın YÖK’e bağlanmasından sonra yönetim biçiminin değişmesi üzerine yönetimden ayrıldı. 1989 yılında profesör unvanını aldı. 31.12.1997’de Konservatuar’daki görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Türk müziğindeki makamların hangi perdelere transpoze edilebileceğini gösteren ve “Berker Cetveli” ismi verilen bir cetvel yaptı. Gazetelerde müzik konusunda makaleler yazdı. Müzik ve hukuk alanında basılmış eserleri vardır.

Ercümend Berker arşivinde, 1000’e yakın nota, nadir türde müzik yayınları, gazete kupürleri, eski gazeteler, süreli yayınlar, kitaplar, ayrıbasımlar çok sayıda efemera, fotoğraflar, çalgılar ve konservatuarın kuruluş yıllarına ait arşiv belgeleri bulunmaktadır. Arşiv, 2009-2022 yılları arasında çeşitli dönemlerde Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu ve Av. Beyza Koral tarafından kütüphaneye kazandırılmıştır.