Nadir Şen

Nadir Şen 1942-2010

Nadir Şen, 1 Mayıs 1942 tarihinde Susurluk’ta doğdu. Babası Hâfız Kamil Şen, annesi Bedriye Hanımdır. Ailesi ile birlikte 4 yaşlarında Eyüp'e yerleştiler. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. Musikiye, Ali Nihat Karamemişoğlu'ndan ud dersleri alarak başladı. Bilahare iki yıl Emin Ongan'ın "Üsküdar Mûsikî Cemiyeti'ne devam etti. Sonra da İstanbul Belediye Konservatuarı'na girerek 1971 yılında mezun oldu. Bu arada felsefe tahsili yaparken udu ile üniversite korosu çalışmalarına katıldı. İleri Türk Musikisi Derneğine devam ederek burada nazariyat dersleri verdi. Ayrıca özel öğrenciler yetiştirdi. 1975 yılında iktisat ve işletmecilik Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. 1984-1991 yılları arasında Eyüp'te Ümmî Sinan Dergâhının tasavvuf mûsikîsi çalışmalarını yönetti. Yine bu yıllarda Eyüp Mûsikî Derneği'nin idare heyetinde ve koro yönetiminde görev aldı. 1991 yılında Dede Efendi Musiki Derneğini kurdu. Beste olarak saz eserleri ve ilahileri vardır. Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli korolar yönetmiş ve udu ile aynı şekilde topluluklarda bulunmuştur. Nadir Şen 2010 yılında vefat etmiştir.Nadir Şen arşivinde bulunan notalar, proje kapsamında bir sahaftan satın alınmıştır. İçerisinde Osmanlıca matbu ve el yazması notaların bulunduğu arşivde 629 adet kıymetli nota yayını bulunmaktadır.

Nadir Şen’e ait biyografi, Yılmaz Pamukçu’nun hazırlamış olduğu Geçmişten günümüze Eyüp’lü bestekârlar, (2002) kitabından alınmıştır.