Proje Hakkında

İTÜ TMDK Türk Müziği Kültür Mirasının Dijitalleştirilmesi Projesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı işbirliğinde hazırlanan projede, İTÜ TMDK Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nde muhafaza edilen 45 bin üzerindeki kıymetli materyal kataloglanıp, dijitalleştirilmiştir.

Projenin temel amacı Türk Müziği kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasıdır. Türk müziğinin kaybolmaya yüz tutmuş kaynaklarının tek bir çatı altında toplamak, Türk Müziği kültürünün temsilinin kuvvetlendirilerek geniş kitlelere ulaştırmak projenin ana hedeflerindendir.

Devamını için tıklayınız.