Sabahattin Ergin

Sabahattin Ergin, 1926 yılında İstanbul’da doğdu. 1935 yılında, henüz ilkokul sıralarında iken, İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne başladığı müzik yaşamına daha sonraları tenor saksofon ve tanbur ile devam etti. Kendi söylemine göre; müziğe adadığı yaşamı içinde, 42 yıl süren bir muvazzaf askerlik hizmeti de yer almış ve bu hizmet süresi içinde, ülkeye çok önemli hizmetlerde bulunmuştur. Aldığı dört takdirname, iki üstün başarı belgesi ile son milletlerarası görevindeyken, Türk-Amerikan ilişkilerine yapıcı katkısı nedeniyle ABD Kongresi Capitol’de, 19 Mayıs 1982 günü doğrudan şahsı adına bayrak dalgalandırmış ve o bayrak ve berat, Belçika’da Mons’ta, bir törenle kendisine sunulmuştur. Deniz Subaylığı görevinden son yurtiçi görevi olan Kuzey Deniz Saha Komutanlığına müteakip, NATO Askeri Komitesinde üç yıl boyunca Türkiye Daimî Temsilcisi olarak görev yaptıktan sonra Koramiral iken 1982 yılında emekliye ayrılmıştır.

Eğitim sistemleri, eğitim felsefesi ve musiki eğitim esasları ile uzun yıllar meşgul olmuştur. Mesleki görevleri dışında 40 yıl boyunca Deniz Harp Okulu, Subay Tekâmül Kursu ve Deniz Eğitim Komutanlığı gibi kurumlarda öğretmenlik ve egitim yöneticiliği yapmış, bu maksatla Amerika Birkegik Devletleri Deniz Universitesi (Post Graduate School) ve diger eğitim kurumlarında incelemelerde bulunmuştur. Adı geçen Universitede, ayrıca bir ay sureli “Yüksek Yönetim” seminerlerine de katılmıştır. Sabahattin Ergin, aynı zamanda Yüksek Askeri Bilimler Enstitüsü onur üyesiydi.

1983 yılında İTÜ Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı’nda sanatçı öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ergin uzun yıllar lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora programlarında Müzik Pedagojisi, Müzik Eğitimi Felsefesi, Çağdaş Müzik Eğitimi Yöntemleri ve Mukayeseli Müzik Tarihi gibi dersler vermiştir.

Eski yazı ile okuyup yazabilen Ergin, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca ögrenmiş olup, 1953 yılından itibaren milli ve milletlerarası seminer, kongre ve sempozyumlarda Türkçe ve yabancı dilde tebliğler sunmuştır.

İTÜ dışında çeşitli illerimizde üniversite ve sair eğitim kurumlarında, halk eğitim merkezleri, sosyal ve fikir kulüplerinde ilmi ve fikri çalışmalara katıldığı gibi buralarda Atatürk, Eğitim, Türk Aydını, Türkiye’nin Jeopolitiği, Milli Eğitim ve Milli Güç, Laiklik ve Türk Musikisi gibi konular üzerinde konferanslar vermiş olup, bunlardan bir kısmı basılmış bulunmaktadır. Ayrıca, Türk Mûsıkîsi Vakfı, Anadolu Bilim ve Teknoloji Stratejileri Araştırma Enstitüsü ve diğer bazı kültürel ve bilimsel dernek ve kurumlarda, kurucu yönetim kurulu başkanlığı ve kurucu üyelik görevlerinde de bulunmuştur. Sabahattin Ergin 27 Aralık 2022 tarihinde vefat etmiştir.

Sabahattin Ergin ağırlıklı kitapların bulunduğu arşivini 2015 yılında kütüphaneye bağışlamıştır. Arşivinde kitapların dışında nota, gazete kupürleri ve kendisine ait sempozyum bildirileri bulunmaktadır.