Sadun Kemali Aksüt

Sadun Aksüt 1932-2023

1932'de Merzifon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamlamıştır. Bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğrenim görmüş, burada Şefik Gürmeriç ve Kemal Gürses'ten dersler almıştır. 1949 yılından itibaren müzik eğitimine İleri Türk Musikisi Konservatuvarı Derneği'nde devam ederek burada Hüseyin Sadettin Arel, Dr. Suphi Ezgi ve Laika Karabey'den dersler almıştır. Laika Karabey'le başladığı tanbur öğrenimine, 1950 başlarında girdiği Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde hocası Emin Ongan'ın aracılığı ile tanburî İzzettin Ökte'den dersler alarak devam etmiştir.

Sadun Aksüt, 1951 yılından itibaren İstanbul Radyosu'nda saz eserleri çalmaya başlamıştır. 1956 yılında İstanbul Radyosu Türk Musikisi Nota Kütüphanesi'ne memur olarak girmiş, bir yandan da solo ve topluluk programlarında tanburî olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 1966-l967 yıllarında İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'nde tanburî olarak bulunmuştur. 1967 yılında yeniden İstanbul Radyosu'na dönmüş ve tanburîlik görevini sürdürmüştür. Aksüt, 1950 yılı sonlarından 1975 yılına kadar Münir Nureddin Selçuk gibi devrin büyük sanatkârlarına tanburî olarak refakat etmiştir.

1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na tanbur öğretim görevlisi olarak atanan Aksüt, 198l yılında TRT’den emekli olmuş fakat Konservatuar’daki görevini 40 yıl boyunca sürdürmüştür. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuvar Kurulu üyeliğinde bulunmuş olan Aksüt'ün 100 kadar şarkısı, 30 ilahisi, 60 kadar saz eseri, 3 çocuk şarkısı, sazkâr makamında bir Mevlevi ayin-i şerifi ve 2 film müziği vardır. Saz eserlerinden "Köyde", "Gelin Karşılaması" ve "Ege'de Şenlik" isimli eserleri Yalçın Tura tarafından çok sesli hale getirilmiştir. Bu eserlerin dünya prömiyeri, 24 Eylül 2004 tarihinde şef Hakan Şensoy yönetimindeki İstanbul Oda Orkestrası tarafından icra edilmiştir. “Sisli Bir Eylül Gecesi” ve “60 Yıllık Aşk” adlı 2 adet albümü bulunmaktadır.

Yayımlanan kitapları arasında; Türkiye'de ilk yayımlanan tanbur metodu olan “Tanbur Metodu (Yeni Öğrenenler için)”, 11 adet “Fasıl Mecmuası”, “500 Yıllık Türk Musikisi Antolojisi”, “Dede Efendi [Rauf Yekta Bey'in Esatiz-i Elhan adlı eski Türkçe eserinin Rüştü Eriç'le müşterek tercümesi]”, “Şevki Bey (Yâdigâr-ı Şevk) – [Şevki Bey’in eserlerinin tercümesi]”, “Müzisyen Osmanoğulları”, “Güfteler Hazinesi”, “Tanbur Metodu (Geliştirilmiş Teknik)”, “Bahardan Hazana Esintiler (Şiirler)”, “Alkışlarla Geçen Yıllar (Hatırat)”, “Türk Musikisinin 100 Bestekârı”, “Dile Gelen Mızrap (Şiirler)”, “Dillerdeki Şarkılar (Güfteler)”, “Şarkılarda İstanbul”, “İstanbul’da Eğlence Hayatı - Cumhuriyetten Günümüze” bulunmaktadır.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitimi Bölümü’nde yaklaşık 40 yıl boyunca Öğretim Üyeliği görevinde bulunan değerli sanatçı, yazar, besteci ve tanburi Sadun Aksüt yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini 2019 yılında kütüphaneye bağışladı. Bu kıymetli arşivde önemli bestecilere ait el yazması nota defterleri, fotoğraflar, mektuplar, plaklar, farklı nota yazım teknikleriyle hazırlanmış el yazması eserler, Türkçe ve Osmanlıca yaprak notalar ve matbu eserler ile birlikte kendisinin tanbur hocası olan değerli sanatkar İzzettin Ökte’ye ait tanbur da bulunmaktadır. Türk Müziği tarihine ışık tutacak çok sayıda gazete kupürü de Sadun Aksüt arşivinde yer almaktadır.