Şefika Şehvar Beşiroğlu

Şefika Şehvar Beşiroğlu 1965-2017

Prof. Şefika Şehvar Beşiroğlu, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı (İTÜ TMDK) Çalgı Eğitimi Bölümü Mızraplı Ana Sanat Dalı Kanun Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. “Sekiz Parmak Kanun Etüd ve Alıştırmaları” başlıklı teziyle 1988 yılında yüksek lisans ve “III. Selim Döneminin Müzik ve Müzisyenler Açısından İncelenmesi” çalışmasıyla 1994 yılında sanatta yeterlik derecelerini aldı; 1997 yılında ise Türk Sanat Müziği alanında doçentlik unvanı verildi. 1999 yılında tamamladığı doktora sonrası çalışmalarını Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde, “Osmanlı Tarihi ve Müziği” konusunda gerçekleştirdi. 2005 yılında ise Müzikoloji Bölümü’nde profesörlüğe yükselen Beşiroğlu; Eurasia Ensemble, Romeiko Ensemble, Kantemir Ensemble, Hattusha Ensemble, İzmir Baroque gibi farklı müzik topluluklarıyla sayısız projede yer aldı. Harvard Üniversitesi’nde tarih profesörü Dr. Cemal Kafadar ile “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş Dönemi ve Fatih Dönemine Kadar Müzik Yaşantısı ve Müzik Çalgıları” üzerine doktoraüstü çalışmasını yaptı. 2008-2013 yılları arasında İTÜ TMDK Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Beşiroğlu, 2012’den itibaren İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nin müdürlüğünü üstlendi. Bu kurumun Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı lisansüstü programları ile anabilim dalı başkanlığı ve koordinatörlüğünü yaptığı Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı’nda, müzikoloji, etnomüzikoloji ve organoloji konularında dersler verdi. 2017’de Yrd. Doç. Şeyma Ersoy Çak ile editörlüğünü yaptığı “Kadın ve Müzik” adlı eseri ile önsözünü Prof. Martin Stokes’un yazdığı “Bir Muhabbet Kuşu, Postmodern Göstergeler Işığında Zeki Müren” adlı kitapları yayınlanmıştır. İTÜ TMDK’da ve İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi’nde “Kanun”, “Sistematik Müzikoloji”, “Organoloji”, “Etnomüzikoloji”, “Makam Teorisi, “Osmanlı-Türk Müziği Tarihi”, “Türkiye’de Müzik”, “Müzik ve Cinsiyet, “Akdeniz Kültürlerinde Müzik” derslerini yürüttü. .

Şefika Şehvar Beşiroğlu 26 Mayıs 2017 tarihinde vefat etmiştir. .

Kitaplığı ve arşivi ailesi tarafından kütüphaneye bağışlanmıştır. Yapılan kapsamlı bağışın ardından 19 Aralık 2017 tarihinde, kütüphane adının “Prof. Ercümend Berker & Prof. Ş. Şehvar Beşiroğlu Kütüphanesi, Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi olarak değiştirilmesine İTÜ Senatosu tarafından karar verilmiştir. Arşivinde yüzlerce nadir eser, kıymetli yayınlar, fotoğraflar ve çalgı koleksiyonu bulunmaktadır.