Yalçın Tura

Yalçın Tura (İsmail Yalçın Kaya Tura) 1934

23 Mart 1934’te Istanbul’da doğmuştur. Küçük yaşta müziğe ilgi duymuş, Seyfeddin Asal ile keman, Demirhan Altuğ ile armoni, Cemal Reşid Rey ile kontrpuan ve kompozisyon çalışmıştır. 1954’te Galatasaray Lisesi’ni bitirerek Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne yazılmış ve orada Felsefe, Pedagoji ve Arkeoloji öğrenimi görmüştür. 1955-1976 yılları arasında bağımsız besteci olarak çalışarak pek çok filme ve tiyatro eserine müzik yazmıştır. 1976’da Istanbul’da kurulan Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’na öğretim elemanı olarak katılmış, 1982’de Istanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlanan bu kurumda, doçent ve profesör olarak çalışmalarını sürdürmüş, Müzikoloji Bölümü’nü kurmuş, bölüm başkanı, yönetim kurulu üyesi ve müdürlük gibi görevler de üstlenmiş ve 2001’de emekli olmuştur. Başta TRT olmak üzere, çeşitli kurumlarda jüri üyelikleri ve danışmanlık da yapmıştır. Yapıtları ve çalışmaları için pek çok ödül kazanmıştır. Evlidir. İki kızı ve bir oğlu vardır.

Başlıca yapıtları: Orkestra için yedi senfoni, orkestra ve çeşitli solo çalgılar için altı konçerto. Solo keman ve on yaylı çalgı için Oyun Havaları. Orkestra için Süitler. Orkestra için Toccata. Yaylılar için Adagio. Yaylılar için süitler. Çeşitli oda müziği yapıtları, Sonatlar. Keman ve piano için Ballad. “Yaratılış” ve “Topkapı’da Bir Aşk Masalı” adlı iki bale müziği. Başta “Keşanlı Ali Destanı”olmak üzere çeşitli müzikli oyunlar,“Sevmek Nedir? adlı melodram. “Karacaoğlan”,”Leylâ ile Mecnûn”, ”Fatih”, “Die Drüne Schlange” “Saya Gezme” adlı operalar. Kantatlar. Çeşitli koro parçaları. Şarkılar. TV dizileri, filmler ve tiyatro ve için müzikler. Kitaplar, makaleler, bildiriler…

Arşivinde çok sayıda nota, beste ile teori çalışmaları, efemeralar ve gazete kupürleri bulunmaktadır. Yalçın Tura’ya ait eserler telif hakkı nedeniyle ancak özel izinle kullanılabilmektedir.